Số nhà bán được ở Canada trong năm 2018 ở mức tệ hại nhất kể từ năm 2012 cho đến nay.

Toronto: theo thống kê của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, CREA, phổ biến trong hôm thứ ba ngày 15 tháng giêng, thì số nhà bán được trong tháng chạp vừa qua đã sút giảm, và số nhà bán được ở Canada đã sút giảm 4 tháng liên tiếp.
Cũng theo hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì số nhà bán được trong năm 2018 đã ở mức thấp nhất kể từ năm 2012 cho đến nay.
Theo bà Barb Sukkau, chủ tịch hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì nguyên do của số nhà bán được sút giảm, là vì những luật lệ mới của chính quyền trong thể thức mượn tiền nợ nhà, khiến nhiều người muốn mua mà không đủ điều kiện.
Giá nhà trung bình một căn nhà ở Canada hiện nay là $472,000, sút giảm 4.9 phần trăm trong vòng 1 năm.
Theo ông Robert Kavcic, kinh tế gia thâm niên của BMO Capital Markets thì thị trường nhà cửa ở hai vùng thủ phủ Toronto và Vancouver đã bớt nóng, và đặc biệt là thị trường nhà cửa ở vùng thủ phủ Vancouver hiện nay là vào tay người mua chứ không phải do quyết định của người bán, như những năm trước.

Tin tức khác...