Số người ủng hộ ứng cử viên Joe Biden cao hơn số ủng hộ tổng thống Trump.

Hoa Thịnh Đốn: Trước khi có trận đại dịch COVID-19 xảy ra, qua các cuộc thăm dò dân ý của báo USA Today thì 44 phần trăm số người được hỏi ý kiến ủng hộ tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa, trong khi chỉ có 41 phần trăm ủng hộ ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân Chủ.
Nhưng một cuộc thăm dò mới đây của báo USA Today cho thấy có những sự đổi ngược: số người ủng hộ ông Joe Biden gia tăng trong khi số người ủng hộ ông Trump sút giảm: 44 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ ông Joe Biden trong khi chỉ có 38 phần trăm ủng hộ ông Trump và ngày bầu cử chỉ còn 6 tháng phù du là đến.
Cũng theo báo USA Today thì nếu không có thêm một ứng cử viên tổng thống thứ ba, thì số người ủng hộ ông Joe Biden sẽ lên đến 50 phần trăm trong khi số người ủng hộ ông Trump là 40 phần trăm.
Phần lớn những người Mỹ được hỏi ý kiến đã không bằng lòng về cách hành xử của tổng thống Trump trong việc chống lại trận dịch COVID-19, nhất là những lời tuyên bố tắc trách của ông Trump mới đây như việc uống thuốc tẩy Lysol để giết con coronavirus!!

Tin tức khác...