Số người ủng hộ tổng thống Trump tiếp tục sút giảm.

Hoa Thịnh Đốn: Theo kết quả một cuộc thăm dò dân ý của hệ thống truyền thông NPR/PBS News phổ biến hôm thứ sáu ngày 18 tháng giêng thì số người Mỹ được hỏi ý kiến, ủng hộ tổng thống Trump ngày một suýt giảm.
Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến trong tháng chạp năm 2018, thì số người ủng hộ Trump đã sút giảm thêm 3 phần trăm và ở mức 39 phần trăm, trong khi số người không đồng ý với ông Trump gia tăng 4 phần trăm và ở mức 53 phần trăm.
Việc ông Trump cho đóng cửa một phần hoạt động của chính quyền vì không được quốc hội chuẩn chi cho 5.7 tỷ dollars, xây bức tường thành biên giới cũng khiến cho một số đông những cư dân Mỹ ủng hộ ông, nay quay ra phản đối.
Việc một phần chính quyền Mỹ tạm đóng cửa cũng khiến cho 800 ngàn công chức liên bang hoặc bị tạm cho nghỉ việc hoặc phải đi làm không lương.
Những nhân viên như nhân viên an ninh kiểm soát phi trường TSA, phải đi làm nhưng không được trả lương, đã cáo ốm hàng loạt hàng ngày, gây chậm trễ cho các chuyến bay ở các phi trường.
Các cuộc thăm dò dân ý cũng hỏi ý kiến cư dân Mỹ về chuyện bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020: 30 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho biết sẽ bầu cho ông Trump, trong khi 57 phần trăm những người được hỏi ý kiến sẽ không bầu cho ông này

Tin tức khác...