Số người ủng hộ đảng Tự Do tỉnh bang Ontario gia tăng.

ông bộ trưởng tài chánh Charles Sousa

Toronto: Theo kết quả một cuộc thăm dò dân ý mới đây, phổ biến hôm thứ sáu ngày 30 tháng 3, thì số người ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do của bà thủ hiến Kathleen Wynne đã gia tăng.
Theo tổ chức thăm dò dân ý Forum Poll, thì số người ủng hộ đảng Tự Do tỉnh bang đã gia tăng từ mức 23 phần trăm lên đến 29 phần trăm, sau khi chính quyền tỉnh bang công bố bản ngân sách năm nay với những chương trình trợ giúp việc mua thuốc cho người già, chương trình giữ trẻ miễn phí, bỏ thêm tiền vào bảo hiểm y tế ..
36 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của tân thủ lãnh Doug Ford và 26 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ của bà thủ lãnh Andrea Horwath.
Cũng theo tổ chức thăm dò Forum Poll thì nếu cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario diễn ra vào thời điểm này, đảng Bảo Thủ Cấp Tiến sẽ chiếm 57 ghế và sẽ thành lập một chính quyền thiểu số, đảng Tự Do sẽ trở thành đảng đối lập ở nghị viện và sẽ chiếm 36 ghế, trong khi đảng NDP sẽ chiếm 31 ghế.
Theo ông Lorne Bozinoff, chủ tịch của tổ chức Forum Poll thì sự gia tăng ủng hộ của đảng Tự Do là một chuyện bất ngờ và nhảy vọt. Ông Bozinoff cũng nhận định là ngân sách vừa công bố đã giúp làm gia tăng số người ủng hộ đảng Tự Do của bà thủ hiến Kathleen Wynne.

Tin tức khác...