Số người ủng hộ đảng Tân Dân Chủ ở tỉnh bang Ontario tiếp tục gia tăng.

Toronto: Theo những tin tức phổ biến hôm thứ hai ngày 28 tháng 5, số cư dân ở tỉnh bang Ontario, được hỏi ý kiến, ủng hộ đảng NDP của bà thủ lãnh Andrea Horwath tiếp tục gia tăng.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dân ý the Mainstreet Research, thì 39.3 phần trăm những người được hỏi ý kiến, ủng hộ đảng NDP. số người ủng hộ đảng NDP gia tăng 10 phần trăm so với con số người ủng hộ trong cuộc thăm dò 10 ngày trước đó.
Trong khi những người ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ lãnh Doug Ford ở mức 37.3 phần trăm, sút giảm 4 phần trăm, và số người ủng hộ đảng Tự Do của bà thủ hiến Kathleen Wynne chỉ còn 16 phần trăm, sút giảm 6.3 phần trăm.
Theo nhận định của ông Quito Maggi, chủ tịch công ty thăm dò dân ý Mainstreet Research thì bây giờ chính thức cho thấy là ông Doug Ford đã làm mất đi số người ủng hộ lớn lao từ tháng 3 năm nay, và cuộc bầu cử đã trở thành một cuộc tranh tài mà không biết ai sẽ là thủ hiến của tỉnh bang Ontario trong 4 năm sắp tới: hoặc bà Andrea Horwath hay ông Doug Ford?

Tin tức khác...