Số người nhiễm COVID-19 vẫn không sút giảm.

Toronto: Theo những tin tức công bố hôm thứ hai ngày 25 tháng 5, thì trong ngày chúa nhật có thêm 404 người bị nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Ontario.
Như thế trong 5 ngày liên tiếp, số người nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Ontario vẫn duy trì ở mức trên 400 người một ngày, không sút giảm như những mong muốn.
Trong ngày 9 tháng 5 trước đó, số người nhiễm COVID-19 chỉ có 294 người.
Tuy số người nhiễm không sút giảm nhưng số người chết vì con vi rút quái ác này ở tỉnh bang Ontario đã giảm sút thấy rõ.
Trong ngày chúa nhật chỉ có 29 người chết, 25 người chết trong ngày thứ bảy. Số người chết vì vi rút corona trong 1 ngày ở tỉnh bang Ontario cao nhất là 86 người trong ngày 30 tháng 4.
Trong khi đó thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã khuyến khích cư dân nên đi thử nghiệm COVID-19, cho dù những người này không có triệu chứng: số thử nghiệm ở tỉnh bang Ontario vẫn chưa đạt đến mức đặt ra là 20 ngàn thử nghiệm một ngày.
Tính đến ngày thứ hai 25 tháng 5, có 25,904 người nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Ontario và trong số này có 2,102 người chết.

Tin tức khác...