Số người nhiễm COVID-19 gia tăng cao ở Canada

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 13 tháng 9, các viên chức y tế Canada đã tỏ vẻ lo ngại khi số người bi nhiễm COVID-19 ở Canada trong những ngày qua đã gia tăng cao: trung bình 1 ngày số người bị nhiễm vi rút ở Canada đã lên đến 630 người, gia tăng 65 phần trăm so với số người bị nhiễm là 380 người trong 4 tuần lễ trước.
Bốn tỉnh bang có nhiều người bị nhhiễm nhất ở Canada là tỉnh bang British Columbia, Alberta , Ontario, Quebec và Alberta đã có số người nhiễm gia tăng lên đến mức 200 người ở mỗi tỉnh bang từng ngày.
Các viên chức cũng lo ngại là với mùa tựu trường sắp về, mùa cúm lại đến thì số người bị nhiễm vi rút có thể còn gia tăng cao hơn nữa.
Tuy nhiên một điều hy vọng là tuy số người nhiễm gia tăng, số người chết lại sút giảm.
Tính đến ngày chúa nhật 13 tháng 9, trên toàn Canada có trên 138 ngàn người nhiễm vi rút và có 9,220 người chết. Tại Hoa Kỳ, nước có số người nhiễm và chết vì vi rút cao nhất thế giới với trên 6.5 triệu người bị nhiễm và 194 ngàn người chết.
Trên toàn thế giới có gần 29 triệu người nhiễm COVID-19 và trên 920 ngàn người chết.

Tin tức khác...