Số người chết vì dùng ma tuý quá liều lượng tiếp tục tăng cao ở tỉnh bang British Columbia.

Vancouver: theo những tin tức vừa loan báo thì trong tháng 11 vừa qua, đã có 130 người chết vì dùng ma tuý quá liều lượng ở tỉnh bang B.C., gia tăng 13 phần trăm so với số người chết trong tháng 11 năm ngoái.
Theo cơ quan giảo nghiệm xác chết của tỉnh bang B.C. thì trung bình 1 ngày có bốn người chết vì dùng ma tuý quá liều ở tỉnh bang này.
Trong vòng 11 tháng từ tháng giêng cho đến thang11 năm nay 2018, có 1,380 người chết vì dùng ma tuý quá liều ở tỉnh bang B.C.

Tin tức khác...