Số người chết vì COVID-19 ở Quebec xuống đến mức thấp nhất

Montreal: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ sáu ngày 15 tháng 5, thủ hiến Francois Legault của tỉnh bang Quebec xác nhận là dự tính mở cửa lại guồng máy kinh tế vào những ngày 25 tháng 5 và 1 tháng 6 vẫn tiến hành như dự định.
Theo bà bộ trưởng y tế tỉnh bang thì những cuộc giải phẩu không khẩn cấp, trước đây bị hủy bỏ vì đại dịch COVID-19, sẽ được cho thi hành trở lại.
Tỉnh bang Quebec là nơi có nhiều người bị nhiễm COVID-19 và số tử vong cũng cao nhất Canada. Tính đến ngày thứ hai 18 tháng 5, có 43,627 người nhiễm COVID-19 và có 3,596 người chết.

Tin tức khác...