Số người Canadians nặng cân ngày một gia tăng

Ottawa:  Theo  bản công bố của sở Thống Kê Canada  trong hôm thứ sáu ngày 4 tháng 8, thì những người thành niên ở Canada ngày càng mập.

Trong số các tỉnh bang, những  tỉnh bang có nhiều người  nặng cân quá khổ nhất là tỉnh bang Saskatchewan và các tỉnh bang miền Đại Tây Dương.

Theo sở Thống Kê  thì  vào năm 2015, 26.7 phần trăm những người Canadians đã ở trong tình trạng  mập, so với tỷ lệ 23.1 phần trăm trong năm 2004.

Một người được  gọi là mập (obese) khi chỉ số cơ thể ( body mass index, BMI) cao hơn 30.

45.9 phần trăm những người lớn ở tỉnh bang Saskatchewan ở tình trạng mập phì, và tỉnh bang B.C. là tỉnh bang có tỷ lệ người  mập thấp nhất Canada: chỉ có 21.4 phần trăm cư dân được gọi là mập.

Tin tức khác...