Số lượng hàng hóa mà Canada bán được trong tháng giêng đã lên đến mức kỷ lục

Ottawa: Số hàng sản xuất bán được từ các cơ xưởng sản xuất ở Canada đã gia tăng, giúp cho người ta hy vọng là nền kinh tế Canada sẽ phát triển mạnh mẽ trở lại.

Theo sở Thống Kê Canada, số hàng hóa sản xuất bán được của Canada trong tháng giêng năm nay đã lên đến 53.1 tỷ dollars, một con số kỷ lục.

Theo nhận định của ông Warren Kirkland, kinh tế gia của ngân hàng Toronto Dominion thì có những lạc quan là những gia tăng trong việc sản xuất hàng hóa sẽ được duy trì, vị sự giảm giá của đồng Gia kim và nhu cầu đòi hỏi của nền kinh tế nội địa Hoa Kỳ, sẽ giúp Hoa Kỳ tiếp tục mua thêm hàng hóa từ Canada.

Như thế trong vòng 3 tháng qua, số hàng sản xuất của Canada liên tục gia tăng, khiến người ta lạc quan là nền kinh tế Canada đã phát triển vững mạnh trở lại.

Tin tức khác...