Số du khách đến tỉnh bang British Columbia lên đến mức kỷ lục

Vancouver: Số du khách đến viếng thăm tỉnh bang British Columbia trong năm nay 2018 đã lên đến một kỷ lục mới.
Theo thống kê của cơ quan du lịch Destination B.C. thì trong năm nay số du khách ngoại quốc đến tỉnh bang B.C. gia tăng 5.7 phần trăm so với số du khách đến trong năm 2017.
Đây là năm thứ 7 liên tiếp mà số du khách ngoại quốc đến tỉnh bang B.C. gia tăng.
Số tàu du lịch đại dương đến tỉnh bang B.C. gia tăng 12 phần trăm, giá mướn tại các khách sạn trong tỉnh bang gia tăng 10 phần trăm, trong khi đó 90 phần trăm số phòng trong các khách sạn ở tỉnh bang đã có người mướn trong tháng 7 vừa qua.
Theo Maya Lange của cơ quan Destination B.C. thì qua những dữ kiện thâu thập cho thấy số du khách đến tỉnh bang B.C. trong năm nay, sẽ lên đến 1 kỷ lục mới.
Nền kỹ nghệ du lịch ở tỉnh bang B.C. có số thương vụ 17 tỷ dollars hàng năm và có công ăn việc làm cho 130 ngàn người.
Đa số những du khách đến tỉnh bang B.C. trong năm nay theo thứ tự là những du khách Hoa Kỳ, Trung quốc, Úc Đại Lợi và Mễ Tây Cơ.

Tin tức khác...