Sinh viên đang du học ở Úc, có thể phải trở về lại quê hương.

Sydney, Úc Đại Lợi: Trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 4, chính quyền Úc Đại Lợi đã yêu cầu tất cả những người ngoại quốc, những sinh viên du học, những người đến Úc với thông hành tạm, những kẻ bụi đời mà người Việt hay gọi là những “Tây ba lô”, phải rời khỏi nước này, vì sợ những lan nhiễm của coronavirus.
Hiện có khoảng 2.17 triệu người ngoại quốc đang ở Úc và gồm cả 118 ngàn “Tây ba lô” và 565 ngàn sinh viên đang theo học ở các trường đại học Úc.
Theo ông Alan Tudge, quyền bộ trưởng di trú Úc, thì những người ngoại quốc này, nếu nhắm không có đủ khả năng tài chánh sống trong vòng 6 tháng sắp đến, thì họ nên rời khỏi nước Úc.
Ông bộ trưởng di trú Úc cũng nói là tất cả 203 ngàn du khách đang ở Úc, nên trở về quê hương càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên cũng theo ông bộ trưởng di trú thì cũng có những ngoại lệ, những người ngoại quốc đang có việc làm trong các ngành như y tế, săn sóc người lớn tuổi, giữ trẻ, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, sẽ được quyền ở lại.

Tin tức khác...