Huỷ

B2A Learning Center

  Dạy kèm lớp 1-Đại học. Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh Văn, Tiếng Pháp, Economics, Accounting, lớp Art, IB, AP, IELTS, kinh nghiệm, tận tâm, hiệu quả. Xin gọi: (416) 837-7872 (437) 970-2909

  Nhận dạy kèm Toán

   lớp 9-12, đặc biệt Advance function, Calculus, Vector, với hơn 35 năm kinh nghiệm, khu vực Toronto. Xin gọi Tran: (647) 271-8046 sau 7PM: (647) 499-6350

   Mai Tutor: Dạy Học

    Brampton, Mississauga, Toronto, Vaughan, Bradford, Newmarket (416) 268-4213

    Pham Learning – Nhận Dạy Kèm

     lớp JK-12 Math, English, Science, French, kinh nghiệm, tận tâm, trách nhiệm, Thạc sĩ giáo dục ĐH Toronto đảm nhiệm, nhận dạy tại gia (in-home tutoring). www.phamlearning.com. Xin gọi: (647) 500-1484