Sẽ không có chợ Tết ở Tiểu Saigon??

Garden Grove: Theo tin của The OR Register.com thì năm Bính Thân sắp tới, có thể sẽ không có chợ Tết tại thủ đô của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, và đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua.

Trong hôm thứ ba ngày 10 tháng 11, hai tổ chức không lợi nhuận, trước đây đã nộp đơn xin tổ chức chợ Tết  ở công viên Garden Grove, đã rút đơn, trước khi hội đồng thành phố cứu xét xem có nên cho hai tổ chức này cùng tổ chức chợ Tết.

Theo dự trù chợ Tết năm Bính Thân sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 2 năm 2016.

Người ta đã ngạc nhiên khi hai tổ chức  vô vụ lợi này đã rút đơn, vì họ đã  từng có kinh nghiệm tổ chức các hội chợ tết trong những năm trước.

Theo ông Richard Bùi, chủ tịch của ủy ban tổ chức chợ Tết năm 2016 tại Graden Grove, thì lý do họ rút lui là vì thời gian eo hẹp, không đủ số người bảo trợ, thiếu những người thiện nguyện giúp sức..và nhất là ảnh hưởng cũa dòng nước El Nino có thể gây những khó khăn về thời tiết trong mùa đông năm tới?

Một đơn xin khác của cộng đồng người Việt ở Nam California , nhưng đơn xin này có thể không được cân nhắc, vì tổ chức này vẫn còn thiếu nợ thành phố 27 ngàn Mỹ kim, trong các chợ Tết những năm trước. Tổ chức này đã cho biết sẽ tổ chức chợ tết sau 1 tuần vào những ngày 12 cho đến 15 tại công viên Mile Square ở thành phố Fountain Valley.

Hiệp hội sinh viên Việt Nam cho biết sẽ tổ chức hội chợ tết tại Costa Mesa vào những ngày 8 cho đến 15 tháng 2.

Tin tức khác...