Sẽ có thêm giường tạm trú trong mùa đông cho những người không nhà.

Toronto: Mùa đông đang trên đường trở lại vùng đại thủ phủ Toronto, và chính quyền thành phố đang dự trù thiết lập thêm những phương tiện tạm trú cho những người không nhà.
Trong mùa đông cực kỳ lạnh buốt trong năm ngoái 2017, chính quyền thành phố Toronto đã phải mỗ cửa trại lính Moss Park trong vòng gần 3 tuần lễ, để có đủ chỗ cho những người không nhà tạm trú trong những ngày đông.
Theo ông Pall Raftis, tổng giám đốc của cơ quan đặc trách về nơi tạm trú cho những người không nhà ở thành phố Toronto, thì những kinh nghiệm mà chính quyền thành phố học hỏi được trong mùa đông năm ngoái, giúp cho việc chuẩn bị đón mùa đông năm nay hoàn hảo hơn.
Ngoài con số 600 giường cho những người không nhà sẽ mở cửa vào ngày 15 tháng 11 sắp đến, chính quyền thành phố còn dự trù 200 giường sẽ được tung ra thêm, trong những trường hợp khẩn cấp.

Tin tức khác...