San Francisco kiện Bộ trưởng Tư pháp

Thành phố San Francisco đệ đơn kiện Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions hôm 5/4, yêu cầu một tòa án liên bang đảo ngược quyết định của ông đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái trong đó ông cho thu hồi nhiều văn bản hướng dẫn luật nhằm bảo vệ các cộng đồng thiểu số, người nghèo và người khuyết tật.

Luật sư Dennis Herrera nói trong một thông cáo rằng đơn kiện mà ông đại diện cho thành phố nhắm vào 6 trong số 25 văn bản luật khác nhau mà ông Sessions cho thu hồi và tố cáo chính phủ Tổng thống Donald Trump “tìm cách phá hoại các phương tiện bảo vệ người nghèo, người da màu và người khuyết tật nhân danh “cải cách luật lệ.”

Vào tháng 12/2017, khi đưa ra quyết định thu hồi các văn bản hướng dẫn luật, ông Sessions tuyên bố rằng ông cho là “những văn bản hướng dẫn này vô ích, không nhất quán với luật pháp hiện hành hay không thích hợp nữa.”

Ví dụ, một văn bản như vậy đưa ra chỉ dẫn cho các cấp chính quyền tiểu bang và địa phương cần phải làm như thế nào để tạo điều kiện cho những nhân viên bị tật nguyền hòa đồng tại nơi làm việc nhằm giúp bảo vệ họ không bị phân biệt đối xử tuân theo một quyết định của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ liên quan đến Đạo luật Người Mỹ Tàn tật.

Đơn kiện trên còn cho rằng ‘Bộ Tư Pháp đã sai lầm khi không chịu lấy ý kiến của quần chúng trước khi ra quyết định cho thu hồi các bản hướng dẫn luật, cũng như đã không đưa ra được một cơ sở hợp lý nào dựa trên đó để tiến hành thu hồi.’

Tin tức khác...