RA MẮT SÁCH

Vào lúc 11 giờ trưa ngày 22 tháng 9, cuốn sử liệu do cựu Đại Tá Thiết Giáp Hà Mai Việt sưu khảo về chiến tranh Việt Nam từ năm 1945 – 1975, qua 6 đời Tổng Thống Hoa Kỳ và 2 đời Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, được ra mắt tại Nhà Việt số 11360 Bellaire Houston TX 77072.
Trong buổi ra mắt Việt Nam và Hoa Kỳ trong chiến tranh lạnh tại Houston có các diễn giả: nhà văn Điệp Mỹ Linh, Giáo sư Nguyễn hứa Thảo, Bác sĩ Nguyễn tiến Duy và cựu Trung tá kiêm nhà văn, nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh.
Buổi ra mắt Việt Nam và Hoa Kỳ trong chiến tranh lạnh đã được kết thúc bằng một tiệc trà thân mật trong khi tác giả ký tặng tác phẩm.
Tác phẩm Việt Nam và Hoa Kỳ trong chiến tranh lạnh cũng đã được ra mắt quý đồng hương tại San Jose vào ngày 12/8 vừa qua.
Có thể liên lạc với tác giả Hà Mai Việt- 10210 Kent Towne Lane, Sugar Land, Texas 77498-1607. Điện thoại: 281-433-8550

Bạch Cúc

Tin tức khác...