Ra mắt Kỷ yếu “Triển lãm và hội thảo Trương Vĩnh Ký”

Mới đây, tại Nhà Việt (trong khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ) đã tổ chức buổi ra mắt Kỷ yếu “Triển Lãm và Hội thảo Trương Vĩnh Ký” do nhóm cựu Học sinh trường Phan thanh Giản Cần Thơ và thân hữu đảm trách, với sự hiện diện của các diễn giả: nhà giáo Nguyễn Trung Quân (cựu Hiệu trưởng trường PTG Cần thơ), Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, ông Phi Ngọc Hùng và MC cô Nguyên Thủy.
Ông Nguyễn Trung Quân một cựu giáo chức trước năm 1975, thành viên Ban biên tập quyển Kỷ yếu, đã trình bày về nội dung và giá trị của quyển sách.
Petrus Trương Vĩnh Ký (1837 – 1898) là một nhân vật độc đáo của lịch sử VN, một học giả uyên bác trên nhiều lĩnh vực, từ ngôn ngữ, lịch sử, địa lý, từ điển đến văn học, nghệ thuật, văn hóa, v.v… Ông để lại cho chúng ta một di sản đồ sộ gần 100 tác phẩm. Ngoài ra ông còn để lại thư bằng tiếng Pháp, tiếng La tinh và quốc ngữ, giao tiếp với các nhân vật đương thời và một số di cảo chưa ai có thể thống kê đầy đủ, ông được xem là nhà bác học xuất chúng là người đặt nền móng vững chắc cho chữ quốc ngữ VN. Nhà giáo Nguyễn trung Quân nhận định: “Quyển sách này trình bày tương đối khách quan những điều mà cụ Trương Vĩnh Ký đã làm cho văn hóa VN và đóng góp như một độc giả lớn cho dân tộc VN nhất là chử quốc ngữ. Với sự tham gia rất đông của đồng hương, gia đình, thân hữu và đặc biệt cô Trương Tuyết Mai cháu chắt của Cụ Petrus Ký cũng đến tham dự.
Kỷ yếu “Triển lãm và hội thảo Trương vĩnh Ký” là tập sách tổng hợp công phu, cũng đã được trình bày trong hội thảo vừa qua tại miền Nam California, gây được nhiều tiếng vang về tầm vóc cũng như giá trị của nó.
Bạch Cúc

Tin tức khác...