Quyên tiền sửa chùa bị lụt ở Texas

Chùa Pháp Nguyên nhỏ như một cái am

Pearland, Texas: Sau khi bị hư hại bởi trận bão Harvey vào những ngày cuối tháng 8 năm nay 2017, thượng tọa Thích Trí Hoàng,  trụ trì chùa Pháp Nguyên ở thành phố Pearland, tiểu bang Texas đã mở cuộc lạc quyên trên mạng, GoFundMe để có tiền  sửa chữa chùa.

Mục  tiêu của thượng tọa Thích Trí Hoàng là quyên được 10 ngàn dollars và cho đến hôm 6 tháng 9, thì số tiền đã lên đến gần 3,500 dollars.

 

Tin tức khác...