Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật kiến thiết hạ tầng cơ sở trị giá 1.2 ngàn tỷ Mỹ kim

Hoa Thịnh Đốn: Tuyên bố trong ngày thứ bảy 6 tháng 11, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói là việc quốc hội thông qua dự luật kiến thiết hạ tầng cơ sở là một bước tiến ngoạn mục cho quốc gia.
Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật này với 228 phiếu thuận và 206 phiếu chống với 13 dân biểu đảng Cộng Hòa ủng hộ và 6 dân biểu đảng Dân Chủ bỏ phiếu chống.
Dự luật kiến thiết hạ tầng cơ sở này sẽ giúp tạo thêm hàng triệu công ăn việc làm cho cư dân Mỹ cũng như việc sửa sang lại hệ thống đường xá, cầu cống, điện nước cũng như hệ thống internet ở Hoa Kỳ.
Dự luật kiến thiết hạ tầng cơ sở dự trù sẽ chi tiêu 550 tỷ Mỹ kim trong việc xây cất, trùng tu lại hệ thống hạ tầng cơ sở ở Mỹ trong 5 năm sắp tới.
Theo kết quả của các cuộc thẩm định thì 20 phần trăm đường xá và cầu cống ở Hoa Kỳ hay 173 ngàn dặm đường và 45 ngàn cây cầu đang ở trong tình trạng tồi tệ và cần phải tu bổ lại cấp kỳ.
Dự luật kiến thiết hạ tầng cũng sẽ chi ra 39 tỷ Mỹ kim trong việc tu bổ lại hệ thống chuyên chở công cộng, 66 tỷ mỹ kim trong việc tái thiết lại hệ thống đường rầy xe lửa..
Ngoài ra dự luật kiến thiết hạ tầng cơ sở cũng tài trợ những chương trình chế tạo xe chạy bằng điện, hệ thống điện nước trên toàn nước Mỹ và những chương trình phát triển các nguồn năng lực xanh.

Tin tức khác...