Quá nhiều gấu trắng ở Canada?

Nunavut: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 12 tháng 11, thì ở miền Nunavut, miền bắc của Canada tiếp giáp với Bắc Cực, đã có quá nhiều gấu trắng!
Theo các giới chức trong chính quyền vùng Nunavut thì dường như những sự thay đổi của môi trường, băng đá tan nhanh ở Bắc Cực, đã không làm sút giảm số gấu trắng ở vùng Nunavut như những tiên đoán.
Một cuộc điều trần cho công chúng sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới, để chính quyền vùng Nunavut công bố những nguy hiểm an ninh vì số gấu trắng ngày một gia tăng.
Trong mùa hè vừa qua, gấu trắng đã cắn chết hai thổ dân Inuit.
Trong khi các nhà khoa học cho là số lượng gấu trắng chỉ gia tăng trong 1 khu vực trong tổng số 13 khu vực trên miền bắc Canada, những khu vực phân chia để người ta có thể kiểm soát được số gấu trắng trong những khu vực này, thì chính quyền vùng Nunavut đã cho là gấu trắng đã gia tăng trong 9 khu vực, chứ không phải chỉ có 1 khu vực.
Một trong những phương cách làm giảm số gấu trắng là chính quyền ở Nunavut sẽ cho gia tăng số gấu trắng mà những thợ săn có thể bắn chết hàng năm.

Tin tức khác...