Phe ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đại thắng

Hồng Kông: Trong cuộc bầu cử người đại diện ở cấp quận diễn ra trong hôm thứ hai ngày 25 tháng 11, các ứng cử viên của phong trào ủng hộ dân chủ Hồng Kông đã chiếm được đa số ghế ở 17 hội đồng quận, trong số 18 hội đồng quận được bầu cử.
Cuộc bầu cử ở cấp địa phương là một cuộc trưng cầu dân ý cho thấy đa số những người Hồng Kông ủng hộ phong trào đòi dân chủ.
Nhiều ứng cử viên thân Bắc kinh đã bị thua trong cuộc bầu cử vừa diễn ra.

Trước đây những cuộc bầu cử địa phương ít người chú ý vì các ủy viên hội đồng quận của Hong Kong thực ra có ít quyền lực chính trị và chủ yếu giải quyết các vấn đề địa phương như các tuyến xe buýt và thu gom rác, vì vậy các cuộc bầu cử quận thường không tạo ra sự quan tâm như vậy.
Nhưng các cuộc bầu cử lần này lại khác.
.
Đây là lần đầu tiên người dân Hong Kong xem các cuộc biểu tình này là cách để họ bày tỏ quan điểm về Đặc khu trưởng Carrie Lam và chính quyền qua các lá phiếu.
Số người đi bầu trong kỳ bầu cử này lên đến 71 phần trăm so với 47 phần trăm đi bầu vào năm 2015.

Tin tức khác...