Phần lớn những người Quebecers đồng ý việc chính quyền tỉnh bang không cho công chức mặc quần áo tôn giáo.

Montreal: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dân ý CROP, phổ biến hôm thứ hai ngày 26 tháng 11, thì phần lớn những người Quebec được hỏi ý kiến đã đồng ý với dự định của chính quyền tỉnh bang, không cho công chức mặc những quần áo theo nghi thức tôn giáo, như khăn phủ đầu khi làm việc trong các công sở.
Trong thời kỳ tranh cử, thủ hiến Francois Legault của tỉnh bang Quebec đã hứa là một khi đắc cử, chính quyền của đảng CAQ sẽ cấm những công chức tỉnh bang không được đeo hay mặc quần áo theo nghi thức tôn giáo như kippa hay hijab.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dân ý CROP, thì 72 phần trăm những người Quebecers được hỏi ý kiến đã ủng hộ lệnh cấm các công chức, mặc hay đeo những nghi thức tôn giáo.

Tin tức khác...