Phần lớn những người Mỹ cho là ông Trump gây ra chuyện đóng cửa chính quyền Hoa Kỳ

New Orleans: Trong bài diễn văn đọc trong cuộc hội thảo của hiệp hội những nông gia Hoa Kỳ ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana trong hôm thứ hai ngày 14 tháng giêng, tổng thống Trump đã khẳng định sự quan trọng của việc xây bức tường thành biên giới, trong vấn đề an ninh lãnh thổ.
Tuy nhiên theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý mới đây thì đa số dân chúng Mỹ đã không đồng ý với ông Trump.
Việc đóng cửa một phần chính quyền liên bang Mỹ đã sang đến tuần lễ thứ tư, và hàng trăm ngàn công chức đã không được trả lương và một số người vẫn phải làm việc.
Kết quả của cuộc thăm dò dân ý của trường đại học Quinnipiac cho thấy là 63 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến, đồng ý với đảng Dân Chủ là việc mở cửa lại chính quyền không có liên quan gì đến việc xây bức tường biên giới và họ cũng chống đối việc dùng áp lực mở cửa chính quyền cho việc xây bức tường này.
Cũng theo kết quả cuộc thăm dò của trường đại học Quinnipiac thì 56 phần trăm những cư dân Mỹ đã nghĩ là lỗi của ông Trump và đảng Cộng Hòa trong việc chính quyền phải đóng cửa, chỉ có 36 phần trăm cho là lỗi của đảng Dân Chủ.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý của báo Washington Post và đài ABC, thì 53 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho là ông Trump là người gây ra việc đóng cửa chính quyền ,so với 29 phần trăm những người được hỏi ý kiến đã nghĩ là lỗi từ đảng Dân Chủ.

Tin tức khác...