Phần lớn những người Canadians không nghĩ là chính quyền liên bang có kế hoạch trong việc thu nhận người tỵ nạn.

Ottawa: Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý mới đây của tổ chức thăm dò dân ý DART Insight thì phần lớn những người Candians được hỏi ý kiến, đã nghĩ là chính quyền liên bang Canada, chẳng có một đường hướng nào để đối phó với hàng chục ngàn người đang sống ở Mỹ, vượt biên giới qua Canada xin tỵ nạn.
Trong năm 2017, có 47,800 người từ Mỹ vượt biên giới qua Canada xin tỵ nạn, và có trên 10 ngàn người khác cũng vượt biên giới qua Canada trong 6 tháng đầu năm nay.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý thì 70 phần trăm những người được hỏi ý kiến đã nghĩ là chính quyền liên bang đã không có đường hướng đối phó với số người Mỹ tràn qua Canada xin tỵ nạn.
Trong hôm thứ hai ngày 9 tháng 7, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario lên tiếng cho là chính quyền liên bang phải lo tài trợ cho những người tỵ nạn đến tỉnh bang này, chứ không phải trách nhiệm của chính quyền tỉnh bang Ontario.
Ngoài ra mới đây, ông John Tory thị trưởng thành phố Toronto cũng yêu cầu chính quyền liên bang tài trợ thêm cho những chi phí nuôi nấng số người tỵ nạn từ Mỹ đã và đang đến thành phố Toronto.

Tin tức khác...