Ông Trump muốn bỏ đặc quyền “sinh ở Mỹ là có quốc tịch Mỹ”

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ ba ngày 30 tháng 10, tổng thống Trump cho biết là ông ta sẽ tìm cách hạn chế quyền mà một trẻ em sinh ra ở Mỹ là có quốc tịch Mỹ.
Cũng vì đặc quyền là nhiều phụ nữ ngoại quốc đang mang thai, nhất là những phụ nữ Trung quốc đang mang thai, đã làm những chuyến du lịch kéo dài nhiều tháng sang Hoa Kỳ, cho đến khi sinh con mới quay trở về.
Như thế những đứa trẻ sinh trong những chuyến du lịch này sẽ đương nhiên có quốc tịch Mỹ và chúng khi đủ 18 tuổi, có thể bảo trợ bố mẹ của chúng qua Mỹ.
Tuy nhiên theo tin của đài BBC thì việc mà ông Trump muốn hủy bỏ quyền có quốc tịch Mỹ của những đứa trẻ sinh ở Hoa Kỳ có thể sẽ không thực hiện được,
.
Một sắc lệnh của tổng thống Mỹ cho việc này mà không có Quốc hội thông qua thì sẽ gây ra nghi ngờ về tính hợp lệ.
Quyền công dân cho trẻ sinh ở Mỹ là chiếu theo Tu chính án 14 của Hiến pháp mà tổng thống không thể thay đổi.
Tu chính hiến pháp Mỹ đòi hỏi sự chấp thuận với đa số hai phần ba của cả Thượng viện lẫn Hạ viện và sau đó là sự chấp thuận với đa số ba phần tư của các tiểu bang.
Tu chính án 14 của Hiến pháp Mỹ nói:
“Tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch tại Hoa Kỳ và chịu sự quản lý của pháp luật, là công dân của Hoa Kỳ và của Tiểu bang nơi họ cư trú.”
Quyền công dân và quốc tịch tính theo nơi sinh (birthright citizenship) được đưa vào Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1868.
Vấn đề này được đưa lên Tòa Tối cao năm 1857 vì quyền của người da đen mà trước đó có sinh ra ở Mỹ vẫn không được coi là công dân.
vận động nhân quyền
Một điều tra của Pew Hispanic Center nói năm 2008, 8% trong số 340 nghìn trẻ sơ sinh tại Mỹ, là con của người nhập cư trái phép.
Đến năm 2015, Pew Research Center nêu ra con số 270 nghìn trẻ em sinh ra tại Mỹ chỉ trong năm 2014 ở gia đình cha mẹ là di dân không giấy phép.
Các nước châu Âu như Anh từng chấp nhận quyền tự nhiên thành công dân của trẻ em sinh ra trên lãnh thổ của họ nhưng nay đã bỏ quyền này.
Anh Quốc bỏ quyền này từ năm 1983 và trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Anh chỉ nghiễm nhiên có quốc tịch Anh nếu một cha hoặc mẹ đã có quy chế định cư hợp pháp.

Tin tức khác...