Nữ DB Gốc Việt Ra Dự Luật Cản Trump, Đòi Sa Thải Bannon Ra Khỏi Hội Đồng NSC

WASHINGTON (VB) — Dân biểu liên bang gốc Việt duy nhất tại Hoa Kỳ không chỉ phản đối Tổng Thống Trump, bà còn đưa ra một dự luật để đuổi một ngưoòi thân tín của TT Trump ra khỏi Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (National Security Council, NSC).
Nữ dân biểu Stephanie Murphy (Florida) đã trình dự luật để bứng ghế Stephen Bannon ra khỏi NSC.
Bannon là có vấn chính trị hàng đầu của Trump.
Stephanie Murphy tên thật là Đặng Thị Ngọc Dung, sinh năm 1978, là một nữ chính khách người Mỹ gốc Việt thuộc đảng Dân chủ. Bà vừa đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ tháng 11 năm 2016, đại diện khu quốc hội số 7 của tiểu bang Florida.
Nếu dự luật được thông qua, dự luật của bà Murphy sẽ ngăn cản những người từng hoạt động mang đậm tính chính trị không cho vào Hội Đồng An Ninh, và cũng không cho dự các buổi họp thường xuyên của cơ quan an ninh này.
Dự luật cũng “bày tỏ quan điểm Quốc hội rằng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia hay Tham Mưu Trưởng Liên Quân nên được mời tham dự các buổi họp Ủy Ban Principal Committee.”
DB Murphy nói rõ rằng dự luật là đáp trả việc Trump trao cho Bannon một ghế trong NSC và làm suy giảm vai trò Tham Mưu Trưởng Liên Quân và Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia.
Bà nói trước Quốc hội:
“Các chiến binh Mỹ, các viên chức tình báo và nội an và công dân Hoa kỳ sẽ cảm thấy an tâm khi biết các quyết định chủ yếu của NSC không có tính chính trị [đảng phái].”President Donald Trump congratulates Stephen Bannon during the swearing-in of senior staff in the East Room of the White House on January 22, 2017 in Washington, DC.

Tin tức khác...