Nông gia tỉnh bang Alberta trợ giúp những đồng nghiệp bị nạn cháy rừng ở tỉnh bang British Columbia.

Riske Creek, Alberta: Trong hôm thứ bảy ngày 26 tháng 8, một xe vận tải lớn chở đầy cỏ khô, đã xuất phát từ thị trấn Riske Creek, tỉnh bang Alberta đến  thành phố William Lakes ở tỉnh bang B.C.

Đây là những tặng phẩm của nhiều nông gia ở thị trấn Riske Creek, tỉnh bang Alberta, cho những ngừoi đồng nghiệp, bị nạn cháy rừng ở tỉnh bang B.C.

Một xe vận tải với cỏ khô cũng đang chuẩn bị trên đường đến tỉnh bang B.C.

Bà Lauren Dorion, quản lý nông trại the Black Diamond Land & Cattle, là ngừoi đã đứng ra cổ động và tổ chức những chuyến xe vận tải chở cỏ khô  trợ giúp những nông gia ở tỉnh bang B.C. đang gánh chịu nạn cháy rừng.

Với những bành cỏ khô trợ giúp,  các nông gia ở tỉnh bang B.C. sẽ có cỏ cho bò ăn.

Một số các công ty khác ở  thành phố Calgary cũng tiếp tay vào việc trợ giúp, kể cả việc  cho mướn xe vận tải và tài xế miễn phí từ công ty Calfrac Well Services, công ty Trailer Wizards và  công ty Cannnyon Rigging.

Hiện nay có hàng ngàn con bò và ngựa  đã không có cỏ ăn ở trong khu vực Williams Lake, nơi đang có những đám cháy rừng.

Tin tức khác...