Nỗi xui xẻo không chỉ đến có một lần

Williams Lake, British Columbia: Trong tháng 7 vừa qua, đám cháy rừng ở  khu vực   Williams Lake đã đốt cháy  căn nhà gỗ, log home, của ông  Jason Schurman.

Căn nhà của ông  Schurman là một trong trên 300 căn nhà  bị thần Lửa hỏa thiêu trong các đám cháy rừng vừa diễn ra trong tháng 7 vừa qua.

Đây là căn nhà thứ nhì của ông Jason Schurman bị cháy trong vòng hơn 1 năm qua.

Mùa hè năm ngoái căn nhà của ông  ở thành phố Fort McMurray tỉnh bang B.C. đã bị cháy vì những đám cháy rừng  ở đây.

Di chuyển về tỉnh bang B.C. chưa được bao lâu, chỉ có đủ tiền làm một cái nhà gỗ  gần thị trấn Williams Lake và căn nhà này cũng vừa bị cháy.

More Stories...