Nơi đầu tiên hợp thức hóa cần sa ở Úc Đại Lợi

Nơi đầu tiên hợp thức hóa cần sa ở Úc Đại Lợi

Canberra, Úc Đại Lợi: Trong hôm thứ ba ngày 24 tháng 9, nghị viện ở thủ đô Canberra, xứ Úc Đại Lợi đã bỏ phiếu chấp thuận cho sử dụng cần sa với mục đích giải trí tại thủ đô Canberra. Việc hợp thức hóa cần sa sẽ bắt đầu vào ngày 31 tháng giêng năm tới 2020.
Theo dự luật thì mỗi cá nhân có quyền mang trong mình 50 grams cần sa khô và một gia đình có quyền trồng 4 cây cần sa tại gia.
Cũng theo dự luật thì người ta không có quyền hút cần sa gần trẻ nít và phải để cần sa ở những chỗ mà trẻ con không lấy được.
Việc hút cần sa ở Úc không còn là một tội hình nhưng thủ đô Canberra với dân số 400 ngàn người, đã là nơi đầu tiên hợp thức hóa việc sử dụng cần sa.

Tin tức khác...