Những thành phố tốt nhất ở Canada cho việc sinh sống.

thành phố Oakville

Toronto: Tạp chí the Money Sense vừa cho công bố bản xếp hạng thường niên cho 415 thành phố và thị trấn và chọn ra những thành phố tốt nhất Canada cho việc sinh sống.

Thành phố được chọn đứng đầu trong năm nay là thành phó Oakville, trong khi thành phố Ottawa , thành phố đứng đầu của năm ngoái 2017 đã tuột xuống hàng thứ nhì.

Thành phố Toronto được xếp hàng thứ 16, cho dù giá nhà ở Toronto đã quá cao, và giá nhà cửa cũng là một trong các tiêu chuẩn chọn lựa của ban giám khảo. Toronto với những hệ thống chuyên chở công cộng hoàn hảo, là một trong những ưu điểm so với những thành phố khác.

Những tiêu chuẩn để chọn lựa của ban giám khảo bao gồm những lãnh vực như lợi tức của cư dân trong thành phố, tỷ lệ phạm pháp cũng như tình hình an ninh, hệ thống chuyên chở công cộng, giá nhà cửa, thuế má, thời tiết, tỷ lệ thất nghiệp..

Thành phố đứng hàng thứ năm là thành phố Lacombe, tỉnh bang Alberta. Thành phố Lacombe chỉ có 13,906 cư dân, với lợi tức trung bình của một gia đình trong thành phố là $97,000.

Thành phố đứng hàng thứ 4 là thành phố Saint Bruno de Montarville ở tỉnh bang Quebec.
Thành phố Saint Bruno có 27 ngàn dân, với lợi tức trung bình của 1 gia đình là $96,757.

Thành phố đứng hàng thứ ba là thành phố Russell, tỉnh bang Ontario với dân số 17,155 người và với lợi tức trung bình của một gia đình là $112,644.
Thành phố đứng hàng thứ nhì là thành phố Ottawa với dân số khoảng gần 1 triệu người, và với lợi tức trung bình của 1 gia đình là $93,975.
Thành phố được chọn là thành phố tốt nhất Canada trong năm 2018 là thành phố Oakville, ngoại ô của thành phố Toronto.
Dân số của thành phố Oakville là 209,039 người với mức lợi tức trung bình của 1 gia đình là $112,207.

Tin tức khác...