Những quán rượu, nhà hàng đón khách ở sân trước cửa ( patio) trong thành phố Ottawa

Ottawa: Ngày thứ sáu 12 tháng 6 là ngày mà tỉnh bang Ontario cho phép các nhà hàng, các quán rượu được quyền mở cửa tiếp khách tại các sân trước ( patio) của nhà hàng, nếu những cơ sở này có.
Tuy thế tại nhiều nhà hàng ở thành phố Ottawa và ngay trong ngày thứ năm 11 tháng 6, người ta đã thấy lác đác có khách hàng đến ăn uống ở sân trước cửa của một số nhà hàng.
Trong khi đó chủ nhân của nhiều nhà hàng đang chuẩn bị để đón khách vào ngày thứ sáu sắp đến.
Eli Aramouni, đồng chủ nhân của nhà hàng Mexicali Rosa ở thành phố Ottawa cho biết là họ rất vui mừng được mở cửa buôn bán trở lại.
Trong ngày thứ sáu 12 tháng 6, các tiệm làm tóc, tiệm xâm mình, các nơi thờ phượng cũng được mở cửa lại.
Tuy nhiên chủ nhân của nhiều tiệm xâm mình, tiệm làm tóc cho biết là họ sẽ không mở cửa ngay vào ngày thứ sáu vì còn cần thời gian chuẩn bị, sửa soạn mua những dụng cụ phòng vệ cho nhân viên và cho khách hàng.

Tin tức khác...