Những người lớn tuổi chết như”rạ” ở các nhà dưỡng lão Hoa Kỳ.

New York: Dưới áp lực của công chúng, cuối cùng chính quyền các tiểu bang ở Hoa Kỳ đã đồng ý công bố trung thực và cập nhật những con số tử vong ở các nhà già ở Hoa Kỳ.
Những dữ kiện mà chính quyền các tiểu bang cung cấp cho thấy tình trạng thê thảm tại các nhà dưỡng lão ở Mỹ.
Tình trạng thê thảm đó diễn ra không riêng gì ở Mỹ mà còn ở các quốc gia khác trên thế giới như Canada, Anh quốc…
Các nhà dưỡng lão công đã không được sự quan tâm của chính quyền trước khi có trận đại dịch xảy ra và ngay cả trong thời trận đại dịch hoành hoành.
Theo những dữ kiện công bố thì một phần tư số người chết vì COVID-19 ở Mỹ hay trên 16 ngàn người, là những người sống trong các nhà dưỡng lão và nhân viên làm việc trong các nhà già này.
Tại một nhà già trong thành phố New York có gần 100 các cụ ông bà vừa chết vì COVID-19.
Trong hôm thứ sáu ngày 1 tháng 5, tổng thống Trump loan báo là ông sẽ bảo cơ quan quản trị khẩn cấp FEMA, cung cấp những vật dụng bảo vệ cá nhân cho tất cả các nhà dưỡng lão công ở Hoa Kỳ. Có thể cung cấp bây giờ thì đã quá trễ cho hàng chục ngàn các cụ đã qua đời?

Tin tức khác...