Những người làm bán thời gian và làm theo mùa, cũng sẽ được tài trợ 2 ngàn dollars một tháng.

Ottawa: Tuyên bố tại Rideau Hall hôm thứ tư ngày 15 tháng 4, thủ tướng Justin Trudeau cho biết là những người làm part time, những người chỉ làm theo mùa như các ngư phủ, vẫn có thể xin tiền giúp đỡ khẩn cấp vì đại dịch, CERB, chứ không cần phải là người làm full time và có số lương trong 12 tháng trước trên 5 ngàn dollars.
Thủ tướng Trudeau cũng nói là những người vừa hết được trợ cấp tiền thất nghiệp, cũng sẽ được lãnh tiền CERB.
Cũng theo thủ tướng Trudeau thì sẽ còn nhiều biện pháp cứu nguy cho mọi người trong thời đại dịch, và sẽ được công bố trong những ngày sắp tới.
Thủ tướng Trudeau nói là ông sẽ tìm cách gia tăng lương cho các nhân viên làm việc trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19, kể cả những nhân viên làm ở các nhà dưỡng lão mà số lương của những người này có thể ít hơn $2,500 một tháng.

Tin tức khác...