Những người không nhà, cắm lều sinh sống ngay trong khuôn viên nhà thờ.

Winnipeg: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 9 tháng 5, một nhà thờ ở thành phố Winnipeg, tỉnh bang Manitoba đã gặp những khó khăn, khi hàng loạt những lều của những người không nhà, được cắm lên ngay trong khuôn viên nhà thờ.
Khuôn viên của ngôi nhà thờ The All Saints’ Anglican ở trung tâm thành phố Winnipeg, đã là nơi cắm lều của những kẻ không nhà.
Theo mục sư Brent Neuman thì trong vòng 3 tuần qua, số lều cắm trong khuôn viên nhà thờ đã gai tăng gấp bội, và ban quản trị của nhà thờ này đã không biết phải đối phó ra sao?
Cũng theo mục sư Neuman thì vì số người cắm lều bất hợp pháp này, đã gây thiệt hại nặng nề trong khuôn viên nhà thờ, và khi bổn đạo đi dự lễ, thì trông thấy những kim chích ma túy vất rải rác trong sân nhà thờ.
Trong khi đó một số những người không nhà, cắm lều trong khuôn viên nhà thờ đã nói là họ phải cắm lều tạm trú là vì không có đủ chỗ trong các trung tâm tạm trú và trong các cao ốc của chính quyền thành phố dành cho người có lợi tức thấp.

Tin tức khác...