Những người đang xin tỵ nạn, có quyền xin bằng lái xe ở tỉnh bang Alberta.

Edmonton: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 2 tháng 7, chính quyền tỉnh bang Alberta đã chấp thuận cho những người tỵ nạn đang nộp đơn xin, được quyền thi bằng lái xe có thời hạn một năm, để những người này có phương tiện giúp đỡ gia đình của họ trong thời gian chờ được xét đơn xin.
Chính quyền tỉnh bang Alberta đã sửa đổi lại luật di trú được áp dụng từ năm 2012, và tỉnh bang Alberta là tỉnh bang duy nhất ở Canada mà những người tỵ nạn không được quyền xin bằng lái xe, trong thời gian chờ đợi xem đơn xin có được chấp thuận hay không?
Những người xin tỵ nạn được quyền xin việc làm tạm thời và cũng cần có bằng lái xe để có thể đi làm.

Tin tức khác...