Những người chết vì COVID-19,vô thừa nhận, được chôn vội vàng ở thành phố New York.

New York: Những người chết vô thừa nhận, hay thân nhân không có khả năng chôn cất, được chôn cất tại nghĩa địa công cộng của thành phố, tại đảo Hart.
Thông thường thì có chừng 25 xác chết được chôn ở nghĩa địa công này hàng tuần.
Tuy nhiên những ngày qua, với trận đại dịch COVID-19 hoành hoành, số người được chôn cất ở trong nghĩa địa công này gia tăng rất cao. Trong ngày thứ năm 9 tháng 4, có 40 hòm được các nhân viên thành phố chôn cất ở nghĩa địa này.
Theo các ước tính thì trong những tuần qua, số xác chết trung bình được chôn cất ở nghĩa địa này là 25 xác một ngày.
Con số này sẽ còn gia tăng khi số người chết vì COVID-19 sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những ngày sắp tới?

Tin tức khác...