Những người Canadians ngày càng già, càng cô đơn

Ottawa: Theo bản thống kê 2016 vừa được sở Thống Kê Canada phổ biến, cho thấy là những người Canadians ngày càng già và càng cô đơn.
Các dữ kiện của bản thống kê 2016 cho thấy có những thay đổi trong cách sinh sống của những người Canadians:  số gia đình không con cái nhiều hơn những gia đình có con, các cuộc hôn nhân đồng tính gia tăng, nhiều thế hệ  đã cùng sinh sống trong cùng một mái nhà và số người độc thân có con hoặc không có con, sống một mình gia tăng.

Trên 35 triệu người Canadians ngày một già: hiện nay số người trên 65 tuổi nhiều hơn số trẻ em dứoi  14 tuổi.  2 phần 3  số gia tăng dân số  trong những năm 2011 cho đến 2016, là từ số người được nhận vào Canada.

Trong số 14.1 triệu gia đình ở Canada, 28.2 phần trăm là những gia đình đơn chiếc, không có vợ hay không có chồng và đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay ở Canada và chỉ thua có Hoa Kỳ và Anh.

Số người ly dị cao, người ta sống lâu hơn đã giúp cho số người sống cô đơn gia tăng ở Canada.

 

 

Tin tức khác...