Những người Canadians chủng ngừa covid bằng hai thứ thuốc chủng, sẽ được qua Hoa Kỳ.

Hoa Thịnh Đốn: Chính quyền Hoa Kỳ sẽ cho những người Canadians chủng ngừa covid bằng hai thứ thuốc chủng khác nhau, sẽ được qua Hoa Kỳ khi xứ này mở cửa lại biên giới vào ngày 8 tháng 11 sắp đến.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 15 tháng 10, trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã công bố là tuy cơ quan này không khuyến khích cư dân Mỹ chủng ngừa covid bằng hai loại thuốc khác nhau, nhưng nhận biết là việc chủng ngừa covid bằng hai loại thuốc, đã diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Cơ quan CDC cũng nói là Hoa Kỳ sẽ chấp thuận xem việc chủng ngừa covid bằng hai loại thuốc khác nhau là hợp lệ cho việc du lịch đến Hoa Kỳ.
Trong những tháng đầu năm nay 2021, vì thiếu thuốc chủng, các cơ quan y tế Canada đã chuẩn y cho việc dùng các loại thuốc chủng hỗn hợp trong việc chủng ngừa covid bằng ba loại thuốc: Astra Zeneca, Pfizer và Moderna.
Có đến gần 4 triệu người Canadians chủng ngừa bằng hai loại thứ chủng ngừa covid khác nhau, kể cả thủ tướng Justin Trudeau và phu nhân, thủ lãnh các đảng đối lập NDP và Bảo Thủ, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario..
Như thế việc qua Hoa Kỳ thăm thân nhân, đi mua sắm, về các tiểu bang nắng ấm Hoa Kỳ nghỉ đông.. của những người Canadians sẽ dễ dàng hơn.
Tháng 11 năm nay sẽ là tháng đáng ghi nhớ với nhiều sự kiện xảy ra: Hoa Kỳ mở cửa lại biên giới, chính quyền tỉnh bang Ontario đang dự định cho mở lại nền kinh tế hoàn toàn, nếu số người lây nhiễm không gia tăng thêm trong những tuần sắp tới..
Tính đến ngày 15 tháng 10, đã có 88 phần trăm cư dân Canada trên 12 tuổi, được chủng ngừa một mũi và 82.2 phần trăm cư dân được chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi.

Tin tức khác...