Những ngư phủ cứu thoát một con moose con bị lún xuống bùn.

Grande Prairie, Alberta: Vào hôm thứ bảy ngày 19 tháng 5 vừa qua, khi ông Kane Savidan đưa thuyền đậu vào bãi cát bên bờ sông Wapiti, gần Bear Creek, trong thành phố Grande Prairie, tỉnh bang Alberta, thì chợt thấy tiếng súc vật kêu rống ngay trong bãi cát gần đó.
Ông Savidan cùng một người anh em họ đi bộ lại khúc bãi cát có tiếng kêu ấy và trông thấy một con moose con đang bị lún xuống bùn.
Theo ông Savidan thì ông ta chỉ thấy cái đầu của con nai con này ở trên mặt cát, cũng chẳng thấy mắt của con nai này.
Ông Savidan và những người bạn đã hiệp lực, cứu con nai con thoát khỏi đống bùn, đem ra bờ sông tắm cho con nai này.
Cũng theo ông Savidan thì con nai con này hình như mới được sinh ra chưa đến 2 tuần lễ, nên nó đứng không vững.
Ông Savidan cũng điện thoại hỏi ý kiến của cơ quan ngư nghiệp và đời sống hoang dã tỉnh bang Alberta, thì được khuyến cáo là để con nai con ở ngay trong khu vực mà nó vừa bị lún xuống bùn, vì chắc chắn là mẹ của nó ở gần đó và đang đi kiếm con.
Ông Savidan đã theo lời khuyến cáo và hy vọng là con nai con sẽ kiếm được mẹ, trước khi bị những con thú khác ăn thịt.

Tin tức khác...