Những nạn nhân của trận bão Ida có nguy cơ bị nhiễm Covid?

Trận cuồng phong Ida để lại những thiệt hại vật chất và sinh mạng chưa được kiểm kê.

Những khó khăn mà cư dân nhiều tiểu bang sẽ phải đối phó sau khi trận bão đã tan là việc thiếu điện trong những ngày hè nóng bức và tình trạng lụt lội.

Hơn thế nữa, nguy cơ là hàng loạt cư dân sẽ bị nhiễm Covid trong những ngày sắp tới. Trong thời gian cuồng phong hoành hoành, hàng chục ngàn người đã phải chen chúc nhau trong các trung tâm tạm trú, và việc lây nhiễm từ những người chưa được chủng ngừa chắc chắn sẽ xảy ra.

Ví dụ như Louisiana là một trong số những tiểu bang có tỷ lệ người đi chủng ngừa Covid thấp nhất.

Vì số người chủng ngừa Covid thấp cho nên số người ở tiểu bang này bị nhiễm Covid và phải nằm điều trị tại các bệnh viện lên đến mức cao nhất từ khi có đại dịch cho đến nay.

Các khu cấp cứu ở các bệnh viện trong tiểu bang Louisiana hầu như không còn giường trống.

Tin tức khác...