Những hệ thống tiệm bách hóa sang trọng phải đóng cửa như lá mùa thu rơi rụng.

New York: theo những tin tức loan báo hộm thứ hai ngày 3 tháng 8, hệ thống tiệm bách hóa hạng sang, Lord & Taylor ở Hoa Kỳ đã khai phá sản và xin chống bị xiết nợ ( chapter 11 bankruptcy protection)
Hệ thống Lord & Taylor và công ty mẹ của hệ thống này là Le Tote Inc đồng xin khai phá sản.
Hệ thống tiệm bách hóa Lord &Taylor có 38 cửa hàng và 650 nhân viên ở Hoa Kỳ.
Trận đại dịch đã làm cho hàng ngàn công ty lớn nhỏ phải khai phá sản, dẹp tiệm.
Trong số những hệ thống tiệm bách hóa lớn ở Hoa Kỳ bị phá sản phải kể đến các tiệm JCPenney Co., Neiman Marcus Inc. and J. Crew Co.

Tin tức khác...