Những gì phải khai báo khi qua biên giới Mỹ.

Ottawa: Khi một người Canadian chạy qua biên giới Mỹ, thì người này sẽ phải khai báo những điều sau:
-Những vật dụng cần cho công ăn việc làm của bạn ở Hoa Kỳ, nếu đây là chuyến đi vì công việc làm ăn.
-Những quà tặng mang theo cho bạn bè thân nhân
-Thuốc men cá nhân
-Những món hàng mua ở tiệm bán hàng miễn thuế ở biên giới.
-Không giới hạn về số tiềm mặt mà bạn có quyền mang qua, nhưng phải khai báo nếu số tiền này trên 10 ngàn Mỹ kim.
Khi trở lại Canada, thì tùy theo số ngày giờ mà bạn ra khỏi Canada, bạn sẽ được mua một số hàng hóa miễn thuế.
-Những món quà mang về lại Canada
-Những vật dụng bạn mang qua Mỹ sửa chữa hay mua thêm phụ tùng như sửa xe, mua bánh tuyết cho xe..
-Bạn cũng phải thông báo về số tiền bạn mang trỡ lại Canada, nếu số tiền này lớn hơn 10 ngàn dollars.
Hàng năm cơ quan an ninh biên giới Canada đã tịch thu số tiền hàng triệu dollars của những người mang tiền về trên 10 ngàn dollars mà không khai báo.
Bạn phải khai báo những thuốc men bạn mang theo cho bệnh trạng của bạn như thuốc tiểu đường, cao máu và chỉ nên mang vừa đủ xài cho những ngày bạn ở Hoa Kỳ.

Tin tức khác...