Những điều cần biết về hệ thống viễn thông mới 5G

Toronto: Chúng ta cũng đã từng nghe những tranh luận về nguy cơ của công ty viễn thông Huawei của Trung quốc có thể sử dụng hệ thống viễn thông 5G để do thám và ăn cắp tài liệu từ những người dùng điện thoại do công ty này cung cấp.
5G là hệ thống viễn thông không dây của thế hệ tiếp nối, với tốc độ liên lạc có thể nhanh gấp trăm lần so với những hệ thống viễn thông không dây cũ.
Với hệ thống 5G, người ta còn có thể sử dụng để gắn mạng internet lên những vật dụng khác như liên lạc với xe, với nhà , với máy laptop, màn ảnh truyền hình và ngay cả hệ thống bật đèn đường của những thành phố.
Cuộc chiến thương mại giữa Trung quốc và Hoa Kỳ hiện nay cũng có phần liên quan đến hệ thống viễn thông 5G: nước nào sẽ là nước dẫn đầu thế giới trong tương lai trên lãnh vực viễn thông?

Tin tức khác...