Những cư dân của thành phố Vancouver phải sống trên xe.

Vancouver: Với giá nhà và giá mướn nhà càng ngày càng gia tăng, số cư dân trong thành phố Vancouver, không có khả năng mua nhà hay mướn nhà, đã phải sống trên xe, đậu trên các vỉa hè trong thành phố.
Theo nghị viên Pete Fry của hội đồng thành phố Vancouver thì có nhiều cư dân phải sống trong những xe mini van hay xe hơi.
Một người đàn ông tên là Darryl đã nói với phóng viên đài CTV ở thành phố Vancouver là ông ta đã phải sống trên chiếc mini van, sau khi bị đuổi ra khỏi căn chúng cư, vì ông mất việc và không có tiền trả tiền nhà.
Nghị viên Fry cũng nêu ra ý kiến thành lập những khu đậu xe cho những người phải sống trên xe: những khu vực này có nhà vệ sinh cũng như nhà tắm công cộng, cung cấp cho những người phải sống trên xe.

Tin tức khác...