Những cư dân Canada coi trọng việc bảo vệ môi trường

Nanaimo, British Columbia: Những cử tri ở thành phố Nanaimo, tỉnh bang British Columbia vừa đi bầu trong cuộc bầu cử bổ sung dân biểu liên bang hôm thứ hai ngày 6 tháng 5 vừa qua, và họ đã bầu lên một người đại diện thuộc đảng Xanh.
Ông Paul Manly của đảng Xanh đã được bầu, qua mặt những ứng cử viên của các đảng Tân Dân Chủ, Tự Do và Bảo Thủ.
Đây là dân biểu liên bang thuộc đảng Xanh thứ nhì, được bầu vào hạ viện, sau bà thủ lãnh đảng này.
Việc cư dân tỉnh bang B.C. bầu lên một dân biểu thuộc đảng Xanh, chỉ sáu tháng trước ngày có cuộ bầu lại toàn bộ dân biểu liên bang, cho thấy có những thay đổi của cử tri: họ bắt đầu chú trọng hơn trong lãnh vực bảo vệ môi trường.
Theo nhận định của các quan sát viên chính trị thì kết quả cuộc bầu cử vừa qua ở thành phố Nainamo là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho các chính đảng ở Canada, nhất là hai đảng Tự Do và Bảo Thủ, là họ cần phải có những chính sách bảo vệ môi trường.

Tin tức khác...