Những con cừu giúp cho việc trồng nho làm rượu.

Tin tức khác...