Những chống đối về việc chính quyền Canada chấp thuận cho một công ty Tàu mua lại công ty Aecon.

Ottawa: Hiện nay có những dư luận chống đối việc chính quyền liên bang Canada đã chấp thuận cho một công ty Trung quốc mua lại công ty Aecon của Canada.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài BNN hôm thứ sáu ngày 27 tháng 10, ông Beck, chủ tịch điều hành công ty Aecon đã trấn an những lo lắng và cho biết là  chủ nhân  mới người Tàu sẽ không gây ảnh hưởng gì vào việc điều hành của công ty Aecon này?

Trong hôm thứ năm ngày 26 tháng 10, một công ty Trung quốc đã thỏa thuận mua lại công ty Aecon với số tiền là 1.45 tỷ Gia kim.

Công ty Aecon là công ty có mặt trong nhiều lãnh vực của cuộc sống của cư dân tại Canada, từ ngành kỹ nghệ khai dầu cát, cho đến ngành kỹ nghệ nguyên tử, khiến  cho nhiều người lo ngại về sự kiểm soát của nước Tàu trong các ngành kỹ nghệ của Canada, nhất là ngành kỹ nghệ nguyên tử.

More Stories...