Những căn nhà hoang trong hai vùng thủ phủ có giá nhà đắt nhất Canada

Toronto: Có những căn nhà của hai thành phố có giá nhà đắt nhất Canada, đã bị ám, không phải vì ma mà là hình ảnh của những căn nhà trống rỗng.

Nhiều người đã nghĩ là  những căn nhà không người ở , trong hai thành phố Vancouver và Toronto, đã được mua bởi những người có tiền mua nhà đầu tư kiếm lời hay mua nhà  để  giữ tiền một cách an toàn, vì họ nghĩ giá nhà sẽ còn lên cao hơn nữa  trong tương lai. Những người này cũng chẳng buồn cho mướn những căn nhà này cho dù giá mướn nhà có thể lên đến  $3 một bộ vuông.

Chính vì thế chính quyền hai thành phố Toronto và Vancouver đã cho đánh thuế những căn nhà trống không người ở, nhằm cản bớt những  người có tiền mua nhà để trống, trong khi có biết bao nhiêu người khác không kiếm ra nhà mướn, hay không kiếm ra nhà để mua.

Theo  bà Patricia  Arsenault của  công ty xây cất Altus Group thì có ít nhất 66 ngàn nhà hoặc chúng cư bị bỏ trống ở thành phố Toronto trong năm 2016,  tương đương với 5.6 phần trăm tổng số nhà và chúng cư có trong thành phố.

Chính quyền thành phố Toronto muốn kiểm soát những hóa đơn tiền điện, tiền nước của những đơn vị gia cư, để có thể biết là căn nhà  hay căn chúng cư đó có người ở hay không, và dùng các dữ kiện này để đánh thuế những căn nhà trống.

Định nghĩa những căn nhà trống cũng có thể là những nhà  mà chủ nhân ở bán thời gian: những ngừoi có nhà ở một thành phố khác hay những người ngoại quốc, mua nhà đầu tư.

Theo ông Andy Yan, giáo sư về  môn thiết kế nhà cửa ở trường đại học Simon Fraser ở Vancouver thì những trở ngại đã xảy ra ở thành phố Vancouver nay lại diễn ra ở thành phố Toronto.

Cũng theo  giáo sư Yan thì thành phố Toronto đã trở thành một thủ đô thế giới khi những nhà đầu tư  sẵn sàng mua nhà  để trống, để chờ cho giá nhà tiếp tục tăng cao.

 

 

 

Tin tức khác...